Akteau Kulturekonomi är din ekonomiavdelning i fickformat. Vi är ett projekt inom ramen för Loco Worlds verksamhet och har varit verksamma sedan 2004. Vi har stor erfarenhet av kulturekonomi framförallt i ideella föreningar, kulturprojekt, enskilda firmor och aktiebolag. Vårt fokus är konstformerna dans och teater, men vi har även erfarenhet från annan kulturverksamhet såsom filmproduktion och design. Akteau vill fylla ett behov hos de fritt utövande konstnärerna i Sverige att få professionell hjälp och stöd med redovisnings- och ekonomifrågor, företagsbildning och skattefrågor.

Akteau Kulturekonomi hjälper er med allt från bolagsbildning och löpande bokföring till årsbokslut och deklaration. Vår målsättning är att skapa kontroll och kvalitet som ger dig som kund trygghet. Vi arbetar med SPCS Visma vilket är ett flexibelt datorprogram lätt att anpassa till ert företag.

När ni lämnar den löpande bokföringen till oss ser vi till att redovisningen följer gällande lagar och förordningar. Vi följer våra kunder under en lång process i dess behovskedja och vi är experter på de förutsättningar som gäller i en blandekonomi där kulturanslag är en del av intäktssidan, men vi arbetar även med traditionella företagskunder. Vi har stor erfarenhet av kulturbranschens speciella förutsättningar och är experter på det som gäller vid internationellt samarbete och turnéverksamhet.

AKTEAU KULTUREKONOMI arbetar ständigt med att slimma sina processer och skapa effektiv ekonomikontroll så att kunderna kan använda så mycket resurser som möjligt till det energikrävande konstnärliga arbetet. En stor del av AKTEAU KULTUREKONOMIS profil är den branschspecifika ekonomiska supporten-rådgivningen. Det är hjärtat i verksamheten.

Välkommen att kontakta oss om allt som rör ditt företags ekonomi.
kulturekonomi@akteau.se

Vi pÅ AKTEAU KULTUREKONOMI:

Vi som arbetar tillsammans med dig gällande din redovisning utifrån dina behov är:
Helena Hernblad redovisningsekonom, ombildar företag, gör deklarationer och bokslut och är övergripande ansvarig för konorets kunder.
Linda Heggestad redovisningsassistent, arbetar med bokföring och allt som hör till den löpande redovisningen, löner och betalningar.
Åsa Edgren, Loco Worlds VD och ägare, ytterst ansvarig för AKTEAU KULTUREKONOMIS verksamhet.

HÄr hittar du oss:

Vi finns där du finns och arbetar med molntjänster för leverans av underlag och rapporter i mycket av arbetet. Akteau Kulturekonomi har sina lokaler inrymda på SITE PRODUKTIONSHUS på TELEFONPLAN i STOCKHOLM, närmaste granne till Konstfack.
Vi arbetar både med kunder som har sin bas i Stockholm såväl som övriga landet. Våra elektroniska tjänster gör det smidigt att samarbeta med oss oavsett var man har sin geografiska hemvist. Vill du boka ett fysiskt möte med oss så mejla kulturekonomi@akteau.se.

Kontakta oss:

AKTEAU Kulturekonomi
Järnvägsgatan 36
SE-131 54 Nacka

Tel: 073 324 11 14
Epost: kulturekonomi@akteau.se

Kunder hos AKTEAU KULTUREKONOMI 2017

Aktiebolag
LINDSTÉN FORM STUDIO AB
LOCO WORLD AB
MISCELLANEOUS AB/ MARIA NAIDU
ALONI & BRUMMER PRODUCTIONS AB
GH PRODUKTIONER AB/Gunilla Heilborn
ARKITEKTSTUDIO PÄR SOMMARSTRÖM AB
GRUNDEMARK NILSSON GALLERI AB

Handelsbolag
PERSSON & FLORIN HB/ Bodil Persson och Magnus Florin

Egen Firma
Koreograf LINA PALMGREN/ Kai-en
SARA STENVALL, Stylist, Inredare, Dekoratör
SIMON KEY BERTMAN TEXTILE DESIGN & ART
AGNES BLÅSJÖ
ISRAEL ALONI EGEN FIRMA

Ideell förening
DANSKONST I NORR/NOMODACO
FÖRENINGEN FÖR NYSKRIVEN DRAMATIK
GLOBAL ART COLLABORATIONS
SITE PRODUKTIONSHUS TELEFONPLAN
ANRIKNINGSVERKET/NORBERGFESTIVALEN
BARNENS UNDERJORDISKA SCEN
Il DANCE IDEELL FÖRENING

Ekonomisk förening
INTERCULT PRODUCTIONS EKONOMISK FÖRENING

SCENERITJÄNSTERNA

Sceneritjänsterna är en grupp tjänster som representerar våra lägsta paketpriser. De är anpassade för dig som vill komma in och lämna ett helt års bokföring på en gång och som redovisar moms en gång per år. Eller för dig som bara vill ha hjälp med Deklaration och/eller Bokslut.

I priserna ingår inte följande:
- Sortering av material. Spara pengar och sortera dina papper själv.
- Kommunikation med myndigheter exempelvis Skatteverket.
- Eftersökning av material och information som ej medföljer, exempelvis kontoutdrag från bank, eller skattekontot när vi måste söka kompletteringar.

Du sparar mycket pengar på att sortera ditt material själv i datumordning och se till att samtliga dokument för månaden finns med.

SCEN ETT UTANTILL
I vårt allra minsta paket gör du bokföringen själv i VismaEkonomi, som är en nättjänst. Den kostar 149 kr/månad. (1788 kr per år). Vi hjälper dig använda tjänsten. För Bokslut och deklaration betalar du sedan 5 000 kr.

SCEN TVÅ BARA BOKFÖRING
0-100 verifikationer 4 500 kr
100-200 verifikationer 5 500 kr
200-300 verifikationer 6 500 kr

SCEN TRE BARA BOKSLUT
inklusive årsredovisning 5 000 kr

SCEN FYRA BARA DEKLARATION 3 000 kr

ABONNEMANG

Abonnemang AKT I enskild firma/ideell förening -990kr/ månad (11 880 kr/år)
Baspaket AKT 1 enskild firma är AKTEAUs minsta paketlösning till fast pris. I abonnemanget ingår bokföring av hög kvalitet och alla måsten för dig som driver din kulturverksamhet via en enskild firma. Du behöver inte bekymra dig om redovisning av moms, årsbokslut, inkomstdeklaration och annat. Det sköter vi åt dig. I tjänsterna ingår också att vi påminner dig om andra viktiga saker rörande ditt företag.
I paketet ingår:

 • Löpande bokföring månadsvis
 • Rapportering av moms
 • Årsbokslut
 • Inkomstdeklaration

Paketet kan köpas av dig som uppfyller följande krav:

 • Högst 10 kundfakturor per månad
 • Högst 15 leverantörsfakturor per månad
 • Högst 20 övriga verifikationer per månad*
 • inga anställda
 • max två bankkonton

* Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar, tänk på att bokföring av moms och skatter normalt tar 3-4 verifikationer/månad.

Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skulle vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport. Dessa fakturerar vi timmesvis enligt gällande prislista.

Abonnemang AKT II aktiebolag – 1 666 kr/månad (20 000 kr/år)
AKT 2 är vårt minsta paket för aktiebolag till fast pris anpassat för aktiebolag. I paketet ingår bokföring av hög kvalitet och alla krav för dig som driver ett litet aktiebolag. Du behöver inte bekymra dig om redovisning av moms och arbetsgivaravgifter, årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration och annat. I tjänsterna ingår också att vi påminner dig om andra viktiga saker rörande ditt företag.
I paketet ingår:

 • Löpande bokföring månadsvis
 • Lönehantering (lönespecifikationer, kontrolluppgifter mm)
 • Rapportering av moms och arbetsgivaravgift
 • Bokslut/Årsredovisning
 • Biträde vid årsstämman (protokoll och fastställelseintyg)
 • Inkomstdeklaration

Abonnemang AKT II kan köpas av dig som uppfyller följande krav:

 • Högst 10 kundfakturor per månad
 • Högst 15 leverantörsfakturor per månad
 • Högst 20 övriga verifikationer per månad*
 • Högst två anställda eller motsvarande årsverken
 • max två bankkonton

* Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar,tänk på att bokföring av lön, moms och skatter normalt tar 5-6 verifikationer/månad.

Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skull vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport eller hjälp med din privata inkomstdeklaration.

Abonnemang AKT III – 2 950 kr/månad (35 400 kr/år)
Abonnemang AKT III är för dig som driver ett litet aktiebolag men där vårt Abbonnemang AKT II inte riktigt räcker till. Tjänsterna och kvalitén är den samma men du kan nu ha upp till tre anställda och betydligt fler verifikationer och fakturor både in och ut.
I abonnemanget ingår:

 • Löpande bokföring månadsvis
 • Lönehantering (lönespecifikationer, kontrolluppgifter mm)
 • Rapportering av moms och arbetsgivaravgift
 • Bokslut/Årsredovisning
 • Biträde vid årsstämman (protokoll och fastställelseintyg)
 • Inkomstdeklaration

Abonnemanget kan köpas av dig som uppfyller följande krav:

 • Högst 15 kundfakturor per månad
 • Högst 20 leverantörsfakturor per månad
 • Högst 30 övriga verifikationer per månad*
 • Högst tre anställa
 • Max två bankkonton

* Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar, tänk på att bokföring av lön, moms och skatter normalt tar 5-6 verifikationer/månad.

Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skulle vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport. Dessa fakturerar vi timmesvis enligt gällande prislista.

FAKTURASERVICE

Vi skapar och skickar dina fakturor åt dig.
250 kr. för upplägg av fakturamall och faktura 1. För resterande fakturor betalar du 99 kr styck. Påminnelser och ett kravbrev sköts av Handelsbankens Inkassoservice. Du betalar 100 kr per krav.

LÖPANDE TIMDEBITERING

Iordningställande av material, sortering 400 kr per tim
kvittogenomgångar o.dyl. enklare arbeten 400 kr per tim
Rapportförberedande arbete EU-projekt 400 kr per tim

Löpande bokföring: 550 kr per tim
Lönehantering: 550 kr per tim
Fakturering: 550 kr per tim
Betalningar: 550 kr per tim
Bankkontakter, upplägg konton o d. 550 kr per tim

Timarvode kvalificerad rådgivning: 650 kr per tim
Företagsbildning 650 kr per tim
Deklaration 650 kr per tim
Bokslutsarbete 650 kr per tim

Vi arbetar i Ekonomisystemet VISMA 2000, Visma lön 300 och Visma eEkonomi
Löneutbetalningar
Löpande
Bokföring
Månadsavstämningar
Fakturering
Påminnelser
Handläggning, förberedelse och utförande av Årsbokslut

Bankkontakter
Revisorskontakt
Kontrolluppgifter
Upprättande av Handkasseredovisningsrutiner
Bokslut
Deklaration
Försäkringsupphandling
Personalhandläggning och regelverk, Lönehanteringssystem HOGIA Lön.
Kontakter med Skattemyndigheten
Rapporter
Upprättande av kontoplan
Upprättande av resultatenheter
Bolagsuppstarter samt rådgivning kring Ideella föreningar och Enskild Firma.

Alla priser är angivna exklusive moms